Riskli Yapılar için Getirilen Güçlendirme İmkanı

Riskli Yapılar için Getirilen Güçlendirme İmkanı 

Genel Olarak 25.07.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesi ile Uygulama Yönetmeliği’nin 8. maddesi değiştirilmiş ve yapı maliklerine yıkımın yanında binanın güçlendirilmesi imkanı tanınmıştır.


İletişim için www.yapiguc.com.tr    veya  05322510043  05323746945     05321370513