Teknik Rapor Nedir

Güncel kanunlar ve yönetmenlikler ışığında bazı bakanlıklar ve belediyeler İşyeri Ruhsatı alabilmek için Teknik Rapor veya Statik Rapor istemektedirler. Statik Proje Mühendislerinin bakanlığın isteklerine uygun olarak Teknik Rapor (Statik Rapor) hazırlamaktadırlar. İnşaat Mühendislik Firması olarak yasalar ve kanunlar çerçevesinde İşyeri Tescil Belgesi (İTB) ve Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesi ile yetkilendirilmiş olup Teknik Rapor (Statik Rapor) ve İskan Alımında yetkilendirilmiş komanditer şeklinde çalışan işletmeyiz.

İşyeri Ruhsatı ve Teknik Rapor (Statik Rapor) ilgili mevcut yapının kullanım durumunu dikkate alınarak yapının faaliyet alanına uygun olup olmadığı yapının bakanlıkların veya belediyenin yönetmelik ve şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol ederek inşaat mühedisi tarafından hazırlanan belgeler ve raporlardır.

İşyeri Ruhsatı ve Teknik Rapor (Statik Rapor) hazırlanırken mimari, statik, mekanik, çevre etkileşim bakımından Teknik Rapor (Statik Rapor) hazırlanır.

Teknik Statik Raporlar yapının durumunu analiz etmesi ve 2007 deprem yönetmeliği şartlarına uygun olarak hazırlanması gereklidir. Yönetmeliğe göre deprem testi şeklinde yapılmalıdır. Teknik Rapor (Statik Rapor) hazırlanırkene raporda olması gereken mevcut yapının durumu, ilerki durumu ve değişiklikler incelenerek dikkate alınmalıdır.

Türkiye’de İşyeri Rusatı ve Teknik Rapor (Statik Rapor) hazırlama yetkisi İnşaat Mühendisleri Odasına Kaytlı İnşaat Mühendislerinden Statik Proje Mühendisi Faaliyetinde bulunana Mühendisler tarafından yetkilendirilmiştir. Yapı Denetim Kuruluşları Teknik Rapor (Statik Rapor) ve İşyeri Ruhsatı vermekle yetkili değildir.

Teknik Rapor (Statik Rapor) ve İşyeri Ruhsatı belirlenmeden önce yapının tadilat durumu ve mevcut durumları göz önünde bulundurulur. Olumsuz durumlar var etkisini dikkate alınmalıdır. Yapının Depreme gösterdiği performansa bağlı olarak incelenmesi ve Teknik Rapor (Statik Rapor) hazırlanması gerekir. Yetkili firmanın faaliyette olduğunu gösteren İşyeri Tescil Belgesi yani (İTB) olması, Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesi olması gereklidir. Bunun yanında Taahhüt belgesi ve İmza Beyanıda gereklidir